Witamy w „Lex Libertas”

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, świadczymy pomoc w przygotowaniu pism procesowych, w sporach między podmiotami, przygotowaniem opinii, umów, kontraktów, porozumień i ugód.

W zakresie prawa rodzinnego dziedziny prawa, która należy do bardzo delikatnych materii pomagamy jako mediatorzy rozwiązać spór zanim trafi on ostatecznie do sądu. Postępowanie mediacyjne bowiem rozwiąże konflikty i ograniczy czas trwania postępowania sądowego do niezbędnego minimum.

W zakresie prawa cywilnego oferujemy pomoc w odzyskaniu wierzytelności oraz pomoc w czynnościach egzekucyjnych czyli w windykacji. Redagujemy i przygotowujemy projekty umów.

Stawiamy na alternatywne rozwiązywanie sporów tj. na Mediację – zawsze jeżeli jest to możliwe proponujemy klientowi postępowanie mediacyjne, tak aby do sądu skierować wniosek o zatwierdzenie ugody. Jeżeli jednak sprawa, z którą przychodzi klient lub Mediacja nie zakończyła się zawarciem ugody wówczas fachowo przygotowujemy pisma rozpoczynające proces sądowy.

Zapraszamy na nasz funpage gdzie o postępowaniu mediacyjnym dużo piszemy i wyjaśniamy jak ono wygląda. 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług zarówno klientów indywidualnych jak również małe i średnie przedsiębiorstwa. Świadczymy pomoc prawną w formie stacjonarnej  oraz drogą elektroniczną. Na życzenie  Klienta umawiamy się również na spotkanie we wcześniej ustalonych czasie i miejscu dla Państwa wygody.